Category Product
Follow Us
Counter statistics
Thống kê
CONTACT US

If you have any further enquiries, please do not hesitate to contact us at the details below:

SOVIMEX CO.,LTD

2/49 Phan Thuc Duyen Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (+848) 3948 3538 / Fax: (+848) 3948 7160

Email: export@sovimexco.com           Website: http://sovimexco.com

 

Họ tên *:
Địa chỉ *:
Điện thoại *:
Email *:
Chủ đề *:
Nội dung *:
.TelexVNIVIQR Tắt
.

       
 
Những phần có dấu * cảm phiền bạn điền đầy đủ thì email mới gửi được .Cảm ơn !
Online support
My status
Ms. Rosy
My status

Ms.Linda

0909 300 227

My status
Ms.Sam
My status
Mr.Harry
News Hot

SOVIMEX CO.,LTD

2/49 Phan Thuc Duyen Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (+848) 3948 3538 / Fax: (+848) 3948 7160

Email: export@sovimexco.com           Website: http://sovimexco.com